Tips till dig som kund vid köp av översättningstjänster

Du som kund kan bidra till att slutprodukten blir ännu bättre. Om du hjälper till med nedanstående blir det lättare för mig att anpassa texten till önskat ändamål och resultat.

  • Berätta vad texten har för syfte. Ska texten användas för intern eller extern kommunikation, som säljmaterial eller har den något annat användningsområde?
  • Beskriv textens tänkta läsare och deras förväntade kunskap inom området. Ska texten till exempel vända sig till en allmänhet med begränsad bakgrundskunskap eller till sakkunniga som redan är väl insatta i ämnet?
  • Dela med dig av trycksaker, tidigare översättningar eller annat referensmaterial där korrekt terminologi för det aktuella sakområdet framgår.
  • Den slutliga texten blir allra bäst om översättaren får möjlighet att ”pausa” från den någon dag innan slutlig genomläsning och korrektur. Då sker finjusteringarna som lyfter texten ytterligare. Därför är det bra med lite framförhållning och att leveransdatum inte sätts alltför snävt efter beställning.

Priser

Olika tjänster kostar olika mycket. Priset varierar också beroende på hur snabb leverans som önskas, hur specialiserad texten är och hur mycket inläsning som krävs. Därför underlättar det om jag får se texten ifråga innan jag ger dig ett pris för uppdraget. För översättningar debiterar jag vanligtvis ett fast pris per ord i källtexten, i vissa fall debiterar jag per timme. För större projekt erbjuds även möjlighet till ett fast pris. Oavsett vilket av alternativen som vi kommer överens om så får du alltid en offert med totalpris för uppdraget innan arbetet påbörjas. På så sätt kan du känna dig trygg med att inga oväntade kostnader tillkommer under arbetets gång.

Välkommen att höra av dig för en offert!

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.