Språktjänster

Som översättare har jag goda kunskaper i det svenska språket och nödvändig erfarenhet av hur en text ska utformas för att budskapet ska vara tydligt för mottagaren. Oavsett vad din text har för syfte är det dessutom viktigt att den är grammatiskt korrekt för att du som sändare av texten ska ge ett professionellt intryck hos läsaren. Därför lönar det sig många gånger att anlita en språkexpert för att finjustera texten innan den når den tänkta mottagaren. Ett par andra ögon på slutprodukten är alltid bra då man ofta blir blind på sin egen text och inte ser misstagen som kan ha smugit sig in i den.

Om du vill vässa din text, göra gott intryck på läsaren och säkerställa att den fungerar för sitt ändamål kan jag hjälpa till med följande:

  • Korrekturläsning: Redigering av svenska texter för att säkerställa korrekt stavning, grammatik, syftning, interpunktion, avstavning osv. Kvalitetskontroll av översättningar från engelska för att garantera att den svenska texten är grammatiskt korrekt och stämmer med originaltexten.
  • Språkgranskning: Förbättring av svenska texter så att budskapet blir tydligare och mer lättläst. Till exempel kan detta innebära ändring av formuleringar och avsnittsindelning, eliminering av upprepningar, förbättringar i dispositionen av hur och i vilken ordning informationen presenteras, anpassning av språk och stil till den tänkta läsaren.
  • Sammanfattning: Omarbetning av längre svenska texter till kortare sammandrag och nya användningsområden.

Hör gärna av dig och berätta exakt vad du behöver hjälp med så kommer vi tillsammans fram till en lösning som passar just dig!

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.