Översättningstjänster

Jag har en magisterexamen i översättning från engelska till svenska och jag hjälper dig gärna med olika typer av översättningar, till exempel:

 • Översättning: Professionella översättningar från engelska till svenska. Jag översätter både skönlitterära texter och facktexter och har erfarenhet av många olika ämnesområden.
 • Transkreation: Kreativa översättningar där budskapet är viktigare än att källtexten följs ordagrant. Den här typen av översättning kan bli aktuell för exempelvis texter för marknadsföringssyfte, företagsslogans eller rim och ramsor.
 • Undertextning: Undertexter till filmer från engelska till svenska. Oavsett om det handlar om underhållningsfilm, dokumentärer eller informationsfilmer så kan jag hjälpa till.
 • Sammanfattning: Anpassning av längre texter till kortare sammandrag och nya användningsområden. Sammanfattningen görs från engelska texter där sammanfattningen skrivs på svenska.
 • Korrekturläsning: Kvalitetskontroll av översättningar från engelska för att säkerställa att den svenska texten är grammatiskt korrekt och stämmer med originaltexten.

Texttyper

De texttyper jag arbetar med är bland annat:

 • Årsredovisningar, kvartalsrapporter
 • Pressmeddelanden
 • Bloggar, hemsidetexter
 • Tidskrifter
 • Broschyrer och informationstexter
 • Reklammaterial
 • Litteratur: faktaböcker såväl som romaner och noveller både för barn och vuxna

Ämnesområden

När det gäller facktexter arbetar jag framförallt inom följande områden:

 • Ekonomi/Finans/Redovisning
 • Turism/Resor/Geografi
 • Kultur/Historia
 • Samhällsinformation
 • Marknadsföring
 • Mat och dryck

Inom skönlitteratur är jag särskilt intresserad av:

 • Barn- och ungdomsböcker
 • Livsöden och verklighetsbaserade berättelser
 • Historiska romaner
 • Litteratur från Australien

Om du saknar något i ovanstående beskrivningar är du ändå välkommen att höra av dig och berätta vilken typ av text som du vill få översatt så bedömer jag om jag kan hjälpa dig.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.