Därför ska du välja mig som samarbetspartner

Att anlita mig innebär att du får en personlig kontakt där kommunikationsvägarna är korta. Vårt samarbete karaktäriseras av hög flexibilitet och minimal administration. Dessutom kan du vara delaktig i projektet och komma med önskemål under arbetets gång om du skulle vilja.

För mig kommer kunden och kvalitet alltid i första rummet. Mina översättningar och texter håller alltid hög kvalitet och jag avslutar aldrig en uppgift förrän jag är helt nöjd med resultatet. Jag är en pålitlig och noggrann samarbetspartner, där du som kund kan lita på att jag fullföljer det vi kommer överens om och levererar i tid.

Genom mina utbildningar och min yrkeserfarenhet är jag van vid att erbjuda mina kunder hög service och planera arbetsuppgifterna så att jag levererar i tid. Att vara lyhörd för kundens önskemål är ytterligare en naturlig del av mitt arbete för att kunna leverera det som förväntas.

Mina kunskaper om hur man anpassar måltexten utifrån stil- och språknivå i källtexten samt min livslånga kärlek till språk, läsande och skrivande är andra viktiga förutsättningar för att du ska bli nöjd med mina översättningar och texter.


Sagt om mig

”I have enjoyed working with Ulrika since the first day. Her work is high quality and she shows great flexibility in order to reach changing deadlines.” Anders Enevoldsen, Boozt

”Det var riktigt bra. Språket är modernt och bra varierat.”
Du har ett bra språk för de historiska romanerna.”
”Väldigt bra!”
Redaktörer, Harper Collins


Utbildningar och arbetslivserfarenhet

Jag har en magisterexamen i facköversättning engelska till svenska, en kandidatexamen i engelska samt universitetspoäng i svenska och kreativt skrivande, vilket tillsammans blir nästan fyra års språkstudier på universitetsnivå. Utöver mina översättnings- och språkutbildningar har jag även en kandidatexamen i företagsekonomi med inriktning redovisning och revision.

Innan jag skolade om mig till översättare arbetade jag i flera år på revisionsbyrå. Jag har också varit anställd av EU-kommissionen i Bryssel där jag arbetade med redovisning i sju år. Även i de anställningarna arbetade jag en hel del med text, såsom utarbetande av rutinbeskrivningar och rapporter samt översättningar.

Jag är medlem i Sveriges Facköversättarförening (SFÖ) och Översättarcentrum (ÖC). Styrelseledamot i Översättarcentrum.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.